Кратък фирмен профил

Симат АД - Габрово


Контакти

Габрово, 5300
ул. Индустриална 65, п.к. 96
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107006430
Капитал (лв.): 295 239
 
 
 

Отрасъл: Производство на стъклени влакна
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 16.07.2018 
Предмет на дейност: Производство на огледала, стъклени влакна, огнеупорни вати, прежди, тъкани и изделия от тях. Топлоизолационни изделия; преработка на стъкла; хидроизолационни и строителни работи; сепаратори за акумулатори; филтри; инженерингова дейност; търговия и услуги в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 21   стр.    
01.08.2018: Симат АД-Габрово (3JI) Симат АД-Габрово представи тримесечен...
31.07.2018: Симат АД-Габрово (3JI) Симат АД-Габрово публикува Годишен отчет...
30.07.2018: Симат АД-Габрово (3JI) Симат АД-Габрово публикува Годишен отчет...
23.07.2018: Симат АД-Габрово (3JI) На проведено редовно ОСА от 16.07.2018...
12.06.2018: Симат АД-Габрово (3JI) Симат АД-Габрово представи копие от...
05.06.2018: Симат АД-Габрово (3JI) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
25.05.2018: Симат АД-Габрово (3JI) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
30.04.2018: Симат АД-Габрово (3JI) Симат АД-Габрово представи тримесечен...
04.04.2018: Симат АД-Габрово (3JI) Симат АД-Габрово публикува Годишен отчет...
14.03.2018: Симат АД-Габрово (3JI) Симат АД-Габрово представи тримесечен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 679 пъти
[2016: 336, 2015: 181, 2014: 91, 2013: 182, 2012: 512, 2011: 615, ... ]