Кратък фирмен профил

Ей Си Нилсън България ЕООД - София


Контакти

София, 1309
ул. Кукуш 2, БЦ Антим Тауър, ет.12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831006589
Капитал (лв.): 5 100
 
 
 

Отрасъл: Проучване на пазари и изследване на общественото мнение
Предмет на дейност: Маркетингови проучвания, посредничество, комисионерство, представителство на други фирми, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 

09.09.2013: "Флорина" е с нов собственик Две години след като...
18.09.2006: Наблюдателите (особено рекламодателите и рекламните агенции)...
14.12.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.09.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
19.10.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
06.08.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.04.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
30.09.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
04.06.1993: Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 538 пъти
[2016: 77, 2015: 28, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 113, 2011: 68, ... ]