Кратък фирмен профил

С и Д-Комерсиал ООД - София


Контакти

София, 1000
ж.к. Лозенец, ул. Цанко Церковски 14-16, ет. 2, ап. 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831591274
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с алкохолни и други напитки
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна дейност, всякакви други търговски дейности, незабранени със закон.
 

21.02.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.01.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.10.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.12.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.08.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
25.11.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.11.1997: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.03.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.10.1996: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 029 пъти
[2016: 303, 2015: 96, 2014: 67, 2013: 134, 2012: 264, 2011: 44, ... ]