Кратък фирмен профил

А и З ЕООД - София


Контакти

София, 1618
ул. Белмекен 27
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831648985
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с мебели, осветители и стоки за домакинството, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Производство, сервиз, търговия, маркетинг, реклама и инженеринг на стоки за бита и производството, лек и товарен превоз на пътници и товари, външноикономическа дейност, представителство (без процесуално), посредничество, агентство и всички други незабранени със закон дейности.
 

17.09.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
25.11.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
28.05.1996: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 512 пъти
[2016: 181, 2015: 52, 2014: 40, 2013: 80, 2012: 159, 2011: 14, ... ]