Кратък фирмен профил

СТС -Слаботокови съединители АД - София


Контакти

София, 1618
ул. Любляна No 46
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 120007811
Капитал (лв.): 92 246
 
 
 

Отрасъл: Производство на електроразпределителни и контролни апарати
Общи събрания: Последно - 28.06.2019 
Предмет на дейност: Производство на слаботокови и електромеханични изделия, технологично оборудване и инструментална екипировка, търговска дейност в страната и в чужбина и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
26.03.2010: СТС -Слаботокови съединители АД - Девин свиква Годишно общо...
08.03.2010: Дружеството е регистрирано на 23-ти Централизиран публичен...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
14.03.2009: СТС -Слаботокови съединители АД - Девин свиква Годишно общо...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
21.11.2008: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
14.11.2008: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
17.10.2008: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
07.01.2008: Във връзка с публикация в ДВ, бр. 1/04.01.2008 г., и постъпило...
02.11.2007: Съветът на директорите на "СТС - Слаботокови съединители" - АД,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 956 пъти
[2016: 342, 2015: 112, 2014: 63, 2013: 126, 2012: 223, 2011: 39, ... ]