Кратък фирмен профил

И - Комерс ЕООД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
ул. Марица 14 вх.1 ет.1 ап.3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 837096351
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с химични продукти
Предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, складова, борсова, превозна, информационна, комисионна, спедиционна, туристическа и рекламна дейност,търговия с препарати за растителна защита и минерални торове, производство и търговия със семена и посадъчен материал (след разрешение), производство и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход, изпитване и внедряване на нови технологии и растителнозащитни препарати, селскостопански услуги с комбайни, трактори и други селскостопански машини
 

24.09.2002: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.01.2000: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
30.10.1998: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
03.04.1998: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.08.1997: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 450 пъти
[2016: 141, 2015: 48, 2014: 44, 2013: 88, 2012: 169, 2011: 8, ... ]