Кратък фирмен профил

Микрофонд АД - София


Контакти

София, 1000
ул Екзарх Йосиф 30
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131003401
Капитал (лв.): 2 594 500
 
 
 

Отрасъл: Други форми на предоставяне на кредит
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 07.01.2009 
Предмет на дейност: Осигуряване на финансиране и други услуги за български малки и средни предприятия и микропредприемачи; организиране на курсове за обучение за предприемачи; покупки на менителници и запис на заповед; финансов лизинг; придобиване и управление на дялови участия; консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; консултации относно портфейлни инвестиции; сделки с финансови фючърси и опции; факторинг; гаранционни сделки; както и всякаква друга търговска дейност, не забранена от закона както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
08.03.2018: Шестима кандидати се борят за 100 млн. лв. в помощ на стартиращи...
12.12.2017: Фондът на фондовете подписа първите си споразумения с финансови...
19.05.2017: Три банки искат да посредничат на Фонда на фондовете "Банка...
22.01.2009: Микрофонд АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
05.06.2008: Доброволна осигурителна мрежа – Здраве АД /ДОМ-Здраве АД заема...
01.06.2007: Средният годишен ръст на микрофинансирането у нас е с около...
01.06.2007: Докато малкият бизнес в останалите европейски държави разчита в...
12.12.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
18.07.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
18.07.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 964 пъти
[2016: 124, 2015: 26, 2014: 44, 2013: 89, 2012: 138, 2011: 166, ... ]