Кратък фирмен профил

Оринко АД - София


Контакти

София, 1225
ул. Моравча 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121095426
Капитал (лв.): 53 916
 
 
 

Отрасъл: Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 23.06.2017 
Предмет на дейност: Научно изследователска, проектантска, конструкторска, производствена, сервизна, инженерингова и търговска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
03.04.2009: Оринко АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
06.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
06.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.10.2007: Съветът на директорите на "Оринко" - АД, София, на основание чл....
07.11.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.10.2006: Съветът на директорите на "Оринко" - АД, София, на основание чл....
18.08.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
02.08.2005: Съветът на директорите на "Оринко" - АД, София, на основание чл....
18.03.2005: Съветът на директорите на "Оринко" - АД, София, на основание чл....
28.05.2004: Съветът на директорите на "Оринко" - АД, София, на основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 948 пъти
[2016: 94, 2015: 36, 2014: 46, 2013: 92, 2012: 200, 2011: 130, ... ]