Кратък фирмен профил

А 3 София ООД - София


Контакти

София, 1504
ул. Шипка 34
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121005838
Капитал (лв.): 5 100
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с железария, водопроводно и отоплително оборудване и арматура за него
Предмет на дейност: Внос-износ и производство на хранителни продукти, хартия, дървесина, фармацевтични продукти, тютюневи изделия, суровини, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

25.06.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
23.03.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.04.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
17.12.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.10.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 541 пъти
[2016: 205, 2015: 64, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 180, 2011: 8, ... ]