Кратък фирмен профил

Фуражи АД - София


Контакти

София, 1618
бул. Братя Бъкстон 40
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117049266
Капитал (лв.): 58 671
 
 
 

Отрасъл: Производство на готови храни за селскостопански животни (фуражи)
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 12.06.2018 
Предмет на дейност: Производство на комбинирани фуражи, изкупуване, търговия и преработка на селскостопанска продукция.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
07.12.2010: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на...
30.03.2010: Фуражи АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
08.03.2010: Дружеството е регистрирано на 23-ти Централизиран публичен...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
04.06.2009: Агенцията за приватизация (АП) намалява с 20% минималната цена...
04.06.2009: Във връзка с получено нареждане от АП за промяна на заявлението...
27.05.2009: 19,4% от капитала на "Свободна безмитна зона - Бургас" АД се...
08.05.2009: Агенция за приватизация (АП) ще предложи акции от 66 дружества...
19.03.2009: Фуражи АД - Две могили свиква Годишно общо събрание на...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 460 пъти
[2016: 198, 2015: 60, 2014: 71, 2013: 142, 2012: 281, 2011: 215, ... ]