Кратък фирмен профил

Хидком АД - Оряхово


Контакти

Оряхово, 3300
ул. Лесковско шосе 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106009053
Капитал (лв.): 360 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на метални конструкции и части от тях
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.06.2018 
Предмет на дейност: Производство и търговия с xидравлични крикове и опори за полуремаркета, научно - изследователска, инженерингова и развойна дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
22.05.2009: Хидком АД - Оряхово свиква Годишно общо събрание на акционерите...
10.03.2009: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
10.03.2009: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
24.02.2009: Хидком АД - Оряхово свиква Годишно общо събрание на акционерите...
03.08.2007: Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй /HEKO/ е придобило в следствие...
06.07.2007: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.04.2007: Съветът на директорите на "Хидком" - АД, Оряхово, на основание...
09.03.2007: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
05.05.2006: Съветът на директорите на "Хидком" - АД, Оряхово, на основание...
04.04.2006: Врачанският окръжен съд на основание чл. 251, ал. 4 ТЗ във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 960 пъти
[2016: 198, 2015: 77, 2014: 58, 2013: 116, 2012: 225, 2011: 127, ... ]