Кратък фирмен профил

Хидроизомат АД - София


Контакти

София, 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, офис-сграда А, ет. 19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121732517
Капитал (лв.): 2 989 440
 
 
 

Отрасъл: Производство на продукти от други неметални минерали, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 12.06.2017 
Предмет на дейност: Производство на хидроизолационни, топлоизолационни и други материали и нови изделия, строителство, ремонт и услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, научно-производствена и развойна дейност, ноу-хау, производство и търговия на интелектуални продукти, транспорт, търговска дейност в страната и чужбина, и други незабранени от закона дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 27   стр.    
01.03.2018: Хидроизомат АД-София (4HI) Хидроизомат АД-София представи...
31.01.2018: Хидроизомат АД-София (4HI) Хидроизомат АД-София представи...
30.11.2017: Хидроизомат АД-София (4HI) Хидроизомат АД-София представи...
20.11.2017: Хидроизомат АД-София (4HI) Уведомление относно издаден LEI...
31.10.2017: Хидроизомат АД-София (4HI) Хидроизомат АД-София представи...
28.09.2017: Хидроизомат АД-София (4HI) Хидроизомат АД уведомява, че на...
30.08.2017: Хидроизомат АД-София (4HI) Хидроизомат АД-София представи...
30.08.2017: Печалбата на "Доверие обединен холдинг" спадна с над 70%...
15.08.2017: Хидроизомат АД-София (4HI) Хидроизомат АД уведомява, че на...
01.08.2017: Хидроизомат АД-София (4HI) Хидроизомат АД-София представи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 914 пъти
[2016: 420, 2015: 238, 2014: 121, 2013: 242, 2012: 525, 2011: 605, ... ]