Кратък фирмен профил

Химик-Разград АД - Разград


Контакти

Разград, 7200
Търговищко шосе, Източна промишлена зона, п.к. 146
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 826043835
Капитал (лв.): 105 844
 
 
 

Отрасъл: Производство на други изделия от каучук
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 18.08.2018 
Предмет на дейност: Производство на неорганични химически продукти, каучукови изделия, търговия в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
26.07.2010: Химик-Разград АД - Разград свиква Годишно общо събрание на...
12.12.2003: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
26.08.2003: Съветът на директорите на "Химик" - АД, Разград, на основание...
27.05.2003: Съветът на директорите на "Химик" - АД, Разград, на основание...
05.09.2002: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
02.04.2002: Съветът на директорите на "Химик" - АД, Разград, на основание...
19.06.2001: Съветът на директорите на "Химик" - АД, Разград, на основание...
13.10.2000: Месец август 25. остатъчен пакет акции, представляващ 6,6 % от...
13.10.2000: Министерство на икономиката обявява извършените продажби за 1997...
11.09.2000: Поради отписване от регистъра на емитентите, воден от Държавната...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 768 пъти
[2016: 301, 2015: 40, 2014: 44, 2013: 88, 2012: 160, 2011: 46, ... ]