Кратък фирмен профил

Р-6 КО ЕООД - Костинброд


Контакти

Костинброд, 2230
ул. Асен Златаров 10, ет. 2, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130871722
Капитал (лв.): 150 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Търговия с петролни продукти, зърно и фуражи, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всякакви други търговски сделки, незабранени със закон.
 

27.01.2004: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.01.2004: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.06.2002: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 450 пъти
[2016: 208, 2015: 36, 2014: 33, 2013: 66, 2012: 141, 2011: 4, ... ]