Кратък фирмен профил

Балкан Секюрити ЕООД - София


Контакти

София, 1421
ул. Богатица 10 - 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831390481
Капитал (лв.): 5 050
 
 
 

Отрасъл: Детективска и охранителна дейност
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Консултантска дейност и експертиза по сигурността при проектирането, строителството и оборудването на банкови и други сгради при въвеждането на информационни и защитни системи, нови технологии, принципи и методи в охранителната дейност, оценка на технически средства и системи за охрана, научно обслужване и квалификация, обучение на специалисти в охранителната дейност, квалификация и преквалификация на граждани, обучение за дейности с оръжие и боеприпаси, охрана на имущество на юридически лица и охрана на физически лица, проектиране и монтаж на средства за техническа защита, защита на базите данни и на средства за свръзка при обработка и предаване на банкова и друга икономическа информация, вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки, незабранени със закон, експорт и реекспорт, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, информационна, рекламна, издателска, строително-предприемаческа дейност, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
15.12.2011: Ако успееш да опитомиш ума си, всичко останало ще се опитоми...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
03.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
29.06.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
01.09.2003: Охранителната фирма "Балкан секюрити" е подала всички необходими...
18.07.2003: Шефът на "Болкан секюрити" Румен Ралчев връчи дипломите на две...
16.06.2003: Конкурсът, проведен във връзка с обществена поръчка за охрана на...
30.05.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
31.03.2003: Румен Ралчев, собственик на една от най-големите охранителни...
29.03.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 465 пъти
[2016: 81, 2015: 43, 2014: 52, 2013: 104, 2012: 201, 2011: 14, ... ]