Кратък фирмен профил

Баск Ер АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Славянска 19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103747108
Капитал (лв.): 250 000
 
 
 

Отрасъл: Въздушен транспорт без разписание
Общи събрания: Последно - 24.06.2019 
Предмет на дейност: Превоз на пътници, товари и поща; полети за спешна медицинска помощ; специални авиационни работи; превоз на товари на външно окачване; строително-монтажни работи; патрулиране и наблюдение; фотографиране; геофизични изследвания и картиране; борба с пожари, вкл. горски; авиохимически работи; наблюдение и/или въздействие върху времето, аварийно-спасителни работи; реклама; превоз на човешки органи; контрол върху диви животни; учебни и спортни полети; теглене на безмоторни самолети; полети за скокове с парашут; разглеждане на забележителности от въздуха и наблюдение; превоз на опасни товари, като всички изброени до тук дейности се извършват след надлежно разрешение на гражданска въздухоплавателна администрация; услуги на физически и юридически лица; реализиране на целия предмет на дейност в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
04.06.2010: Баск Ер АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите...
30.04.2010: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
30.05.2009: Баск Ер АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите...
25.04.2008: Управителният съвет на "БАСК ЕР" - АД, Варна, на основание чл....
22.01.2008: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
16.11.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
10.07.2007: Надзорният съвет на "Баск Ер" - АД, Варна, на основание чл. 223...
24.10.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
15.09.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
01.08.2006: Управителният съвет на "БАСК Ер" - АД, Варна, на основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 661 пъти
[2016: 202, 2015: 38, 2014: 43, 2013: 86, 2012: 146, 2011: 57, ... ]