Кратък фирмен профил

Бале ООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4006
бул. Цариградско шосе 53
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115532394
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на ризи, блузи и друго долно облекло
Предмет на дейност: Производство на готови облекла от текстил, трикотаж и други материи с цел продажба, както и на ишлеме, производство и продажба на шивашки материали, продажба, внос и износ на текстил и стоки от текстил, продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, складова, лизингова, търговска, хотелиерска, ресторантьорство, транспортна дейност в страната и в чужбина и друга дейност на търговско представителство и посредничество, реекспорт, туризъм, производство и продажба на алкохол, производните му спиртни напитки и цигари (след съответното разрешение), проектантски, консултантски, посреднически услуги при информиране и наемане на работа в страната и в чужбина, брокерски услуги (след издаване на съответното разрешение), извършване на дейности, разрешени със закон, и предоставяне на услуги, разрешени със закон.
 

09.11.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
06.03.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
24.02.2004: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
28.03.2000: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 235 пъти
[2016: 41, 2015: 44, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 64, 2011: 13, ... ]