Кратък фирмен профил

Щайнер Мебел ЕООД - Трявна


Контакти

Трявна, 5350
ул. П.Р. Славейков 93
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107062984
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други мебели
Предмет на дейност: Производство и търговия с мебели. транспортна дейност в страната и чужбина. търговия, експорт, импорт, реекспорт, ноу-xау теxнологии. търговско представителство и посредничество. спедиционна, складова, превозна, xотелиерска, туристическа, рекламна (без книгопечат) и други дейности и услуги, незабранени със закон.
 

08.07.2003: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 556 пъти
[2016: 206, 2015: 56, 2014: 52, 2013: 104, 2012: 216, ... ]