„Карлсберг България инвестира 5 млн. евро в завода на „Пиринско“ в Благоевград На територията на пивоварна... още
 Правим общи фирми с Казахстан Казахстански фирми проявяват интерес към съвместни предприятия с бълграски... още
 Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на... още
 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД (7TH) Уведомление за стартирала на 21.05.2015 год. търговия с... още
 Всеки ще е длъжен да дава показания за корупция Никой няма да може да отказва да се яви пред бъдещото Бюро... още
 ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София (4BI) На проведено ОСА от 20.05.2015 год. на ЗАД Булстрад Виена... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
25.05: Артескос 98 АД - Димитровград
25.05: Артескос АД - Димитровград
25.05: Бред Кооп Павликени ЕАД - Павликени
25.05: БММ АД - София
25.05: Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
25.05: Златни пясъци АД - Варна
25.05: Ресторанти и специализирани вагони АД - София
25.05: Корпорация Развитие КДА - София
25.05: Корпорация металпласт АД - Пловдив
25.05: Интрансмаш инженеринг АД - София
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети - 2013
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  31.05: Краен срок за представяне в Търговския регистър на ГФО за ЕТ-та
01.06: Ден на детето
05.06: 6 г. от откриването на вилно селище "Имението при дъба" - с. Дебели лаг
06.06: 136 години от откриването на Българска народна банка
07.06: 27 години от полета на Втория български космонавт - Ал.Александров
10.06: БФБ обявява "Ден за акции" - ден за търговия без такси за индивидуални клиенти
10.06: Годишно ОСА на СФБ Капиталов пазар АД
11.06: Професионален празник на икономистите в България
16.06: 7 години от въвеждането на XETRA в БФБ-София АД
25.06: "BusinessEurope" празнува 57 години от създаването на европейската работодателска организация
28.06: 28 юни 1914 г. - учредително събрание на Софийска фондова борса
29.06: REFA-курс на тема: Оптимизиране на фирменото управление на трудово-производствения процес"
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните 40000 действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Монбат АД - София
 Неохим АД - Димитровград
 Алкомет АД - Шумен
 Петрол АД - Ловеч
 ЧЕЗ Разпределение България АД - София
 Чез Електро България АД - София
 Аладин ЕООД - Костинброд
 Заводски строежи-ПС-Силистра АД - Силистра
 Медика АД - София
 Пи Ар Си АДСИЦ - София
 Люк АДСИЦ - София
 Агроенерджи АДСИЦ - София