Кратък фирмен профил

ЛВК 56 ООД - Търговище


Контакти

Търговище, 7700
бул. 29 януари 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 125541986
Капитал (лв.): 200 400
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на лозови, овощни и други трайни насаждения
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, създаване и обработка на лозови насаждения, производство и търговия с грозде, обработка и търговия със земеделски земи, производство, търговия, внос и износ на храни, производство, заготовка, разпространение, търговия и съхранение на посеви и посадъчен материал, производство, складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро и дребно с вино, продукти от грозде или вино, спирт, дестилати и спиртни напитки, търговия на едро и дребно с всякакви промишлени и хранителни стоки, обществени, вътрешни и международни превози на пътници и товари, производство и търговия със селскостопанска продукция, проектантска, инженерингова и строителна дейност, ресторантьорски, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, лизингови и други услуги, търговско представителство и посредничество, вътрешно- и външнотърговска дейност (след регистрация или получаване на лицензия за дейностите, за които се изискват такива).
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
10.05.2006: Родни винари ще атакуват руския пазар с правителствената...
08.02.2006: ЛВК Винпром Търговище ще кандидатства през тази година за...
17.01.2006: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
02.12.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.11.2005: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
26.09.2005: 800 дка земя ще купи "Винпром" - Търговище, в Аврен, каза кметът...
16.09.2005: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
16.08.2005: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
03.06.2005: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
13.07.2004: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 172 пъти
[2016: 6, 2015: 13, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 59, 2011: 13, ... ]