Кратък фирмен профил

Вайн индъстрис АД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1000
бул. Витоша 15, ет. 3, офис 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131071174
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 20.04.2018 
Предмет на дейност: Производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, вътрешна и външна търговия със стоки за бита, хотелиерство и ресторантьорство, сделки с недвижими имоти, превозна и спедиторска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с интелектуална собственост, всякаква незабранена със закон дейност.
 

26.06.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.05.2009: Вайн индъстрис АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
08.12.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
08.12.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.07.2005: Фирма "Корси - 5" ЕООД е избрана за победител в търга,...
26.08.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 321 пъти
[2016: 70, 2015: 28, 2014: 37, 2013: 75, 2012: 125, 2011: 24, ... ]