Кратък фирмен профил

Р и Л - Брокер ООД - София


Контакти

София, 1111
ул. Елисавета Багряна 11 бл. 238 ет.1 ап.4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121800224
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Рекламна дейност
Предмет на дейност: Посредническа и комисионерска дейност в страната и в чужбина, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, разпространение на периодични издания, вътрешна и външна търговия, консултантски услуги, маркетинг и управление на фирми, както и всякаква друга незабранена от законодателството дейност.
 

14.03.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
28.08.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.06.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.10.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.12.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 377 пъти
[2016: 133, 2015: 33, 2014: 33, 2013: 66, 2012: 143, 2011: 3, ... ]