Кратък фирмен профил

М + Н ООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Проф.Христо Вакарелски 10, бл. Б1, ет. 5, ап. 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 110037222
Капитал (лв.): 90 000
 
 
 

Отрасъл: Товарен автомобилен транспорт
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: превозни услуги в страната и в чужбина, медицински услуги, вътрешно- и външнотърговска и посредническа дейност, производство, изкупуване, преработка и продажба на растителна и животинска продукция, производство на стоки с цел продажба, производство на стоки и извършване на услуги за страната и за чужбина, незабранени със закон
 

23.12.2005: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.12.1998: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.05.1998: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 431 пъти
[2016: 135, 2015: 49, 2014: 42, 2013: 85, 2012: 160, 2011: 5, ... ]