Кратък фирмен профил

Сигмамет ЕООД - Перник


Контакти

Перник, 2300
пл. Кракра Пернишки, бл. 8, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 113514497
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Леене на стомана
Предмет на дейност: Изкупуване, преработка и търговия с отпадъци от черни и цветни метали (при спазване на установения лицензионен режим), строителство на промишлени и граждански обекти на територията на страната и в чужбина, ремонтно-строителни услуги в страната и в чужбина, вътрешнотърговска дейност - покупка на разрешени със закон стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, в т.ч. и на нефтопродукти и газ, външнотърговска и външноикономическа дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство на разрешени със закон стоки с цел продажба на вътрешния и международния пазар, разрешени със закон услуги на български и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешна и международна превозна дейност с автотранспорт (при спазване на установения разрешителен режим), вътрешна и международна туристическа дейност (при спазване на установения разрешителен режим), физическа и техническа охрана на стопански и търговски обекти и лица, както и на суми при тяхното инкасиране (при спазване на установения разрешителен режим), покупка, обзавеждане и продажба на недвижими имоти (при спазване на установения от закона ред) и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.
 

08.12.2000: Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.11.2000: Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16,...
03.10.2000: Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 184 пъти
[2016: 35, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 59, 2011: 13, ... ]