Кратък фирмен профил

БЛ Българска коприна АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1202
бул. Княгиня Мария-Луиза 51
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131117271
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на копринени и тип копринени тъкани
Общи събрания: Последно - 19.06.2018 
Предмет на дейност: Производство и търговия в страната и в чужбина с копринени, памучни и всякакви тъкани и изделия от тях, конфекциониране, научно-приложно проектиране, подпомагане на акционерите в тяхната производствена и търговска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
13.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
01.08.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
07.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка чл. 154,...
07.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
26.06.2007: Димитър Николов Тадаръков - ликвидатор на "БЛ Българска коприна"...
14.02.2007: Димитър Николов Тадаръков - ликвидатор на "БЛ Българска коприна"...
06.02.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.02.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
23.05.2006: Съветът на директорите на "БЛ Българска коприна" - АД, София, на...
12.07.2005: Съветът на директорите на "БЛ - Българска коприна" - АД, София,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 471 пъти
[2016: 141, 2015: 44, 2014: 29, 2013: 58, 2012: 124, 2011: 29, ... ]