Кратък фирмен профил

Мерсие България ООД - Русе


Контакти

Русе, 7000
ж. к. Родина 3, бл. 2, вх. А, ет. 3, ап. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117608759
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на лозови, овощни и други трайни насаждения
Предмет на дейност: Производство и търговия с посадъчен материал, производство на стоки с цел продажба, производство и търговия с трайни насаждения и зърнени култури, търговия (внос и износ) на селскостопанска продукция, животновъдство и растениевъдство, внос и търговия със селскостопанска техника, семепроизводство, покупко-продажба на недвижими имоти, строителна дейност, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа дейност, рекламна дейност, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.
 

08.06.2009: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 30...
29.09.2005: Димчо Райнов е роден на 6 декември 1961 г. в Русе. Завършил е...
26.10.2004: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.07.2004: Списък на одобрените проекти по Мярка 1 по САПАРД- XXX заседание...
06.02.2004: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.11.2003: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 129 пъти
[2016: 6, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, 2011: 6, ... ]