Кратък фирмен профил

Геостройинженеринг ЕООД - Ямбол


Контакти

Ямбол, 8600
ул. Ормана 34
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 128003989
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на растителни и животински масла и мазнини
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат HACCP Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Топографско-геодезически работи (триангулация, нивелация, кадастрални планове, трасиране на регулационни планове, вертикални планировки, тахиметрични и полярни снимки), технически услуги на населението, чертожно-копировъчни работи, проучване и проектиране, инженерингова дейност, всички видове строително-монтажни работи в капиталното строителство, външноикономическа дейност­търговска, представителство, промишлено и строително коопериране, сервиз, търговска дейност, обществено хранене, хотелиерство, курортно-санаториална дейност, вътрешен и международен туризъм, транспортна дейност, пътна помощ, автомонтьорски услуги; производство, изкупуване, преработка и пласмент на селскостопанска продукция; производство на стоки за народно потребление и услуги; спортна, клубна, рекламна, културна дейност; откриване на магазини.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
31.01.2017: Производителите на олио в България са реализирали близо 500 млн....
01.10.2015: Новата ограда с Турция вече минава 48 млн. лв. Повече от 48...
15.01.2008: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
20.01.2006: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
07.04.2005: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
12.03.2004: Бургаският окръжен съд на основание чл. 692, ал. 1 и чл. 674,...
27.12.2002: ЗАПОВЕД № 300-3-294 от 10 декември 2002 г. На основание чл. 35,...
26.11.2002: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
19.04.2002: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.10.1999: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с § 5 ЗДЛ с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 401 пъти
[2016: 126, 2015: 28, 2014: 22, 2013: 45, 2012: 90, 2011: 27, ... ]