Кратък фирмен профил

М & ДН - компания ЕООД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Михаил Д. Скобелев 49
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121082425
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с др. машини и оборудване за произв., търговията и транспорта и части за тях
Предмет на дейност: производство и реализация на машиностроителна и селскостопанска продукция, провеждане на посредническа, маркетингова, търговска, лизингова и всякаква външнотърговска дейност (внос, износ, реекспорт), търговско представителство, посредничество на чуждестранни фирми в страната, проектиране, конструиране, доставка, монтаж и шефмонтаж на всякакви подемно-транспортни машини и съоръжения и сервизна дейност към тях, транспортна дейност, извършване операции с недвижими имоти, счетоводни, юридически и преводачески услуги, всякаква друга дейност, незабранена със закон
 

22.10.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
06.11.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.10.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 430 пъти
[2016: 151, 2015: 41, 2014: 39, 2013: 78, 2012: 142, 2011: 9, ... ]