Кратък фирмен профил

Ерида Трейд АД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1784
ж.к. Младост 1, бл. 1 Д, вх. 1, ет. 3, ап. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175208495
Капитал (лв.): 25 129 100
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с отпадъци и скрап
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 14.05.2019 
Предмет на дейност: Всякакви търговски дейности, вътрешна и външна търговия, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
10.02.2011: През януари експертите на 16-те регионални инспекции по околната...
22.08.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
13.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.02.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 264ж,...
03.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.05.2004: Софийската фирма Ерида трейд купи за 1.750 млн. лв. Вторични...
14.04.2004: "Им инженеринг" ЕООД - Габрово, е новият собственик на 97.36% от...
14.04.2004: Ерида трейд ЕООД, София, спечели търга с явно наддаване за...
23.08.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 213 пъти
[2016: 427, 2015: 42, 2014: 45, 2013: 91, 2012: 183, 2011: 144, ... ]