Кратък фирмен профил

Изба Карабунар ООД - София


Контакти

София, 1839
бул. Ботевградско шосе 459
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131121093
Капитал (лв.): 2 740 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на вина от грозде
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Предмет на дейност: Производство на винено грозде, вино и други продукти от грозде и вино, производство на спирт, дестилати и спиртни напитки, бутилиране и етикетиране на спиртни напитки, търговия на едро и дребно с вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки, вносно-износна търговска дейност, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 

29.07.2008: Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) реши в понеделник...
06.04.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.02.2007: Листването на изба Todoroff ще й осигури 5 млн. лева На...
17.04.2006: През миналата година над 5000 души са посетили винарската избата...
07.04.2005: Художествени творби на млади автори, победители в конкурса...
01.04.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
13.02.2004: През 2004 година Винарска изба "Тодоров" ще инвестира около 1.4...
06.01.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 475 пъти
[2016: 125, 2015: 26, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 64, 2011: 47, ... ]