Кратък фирмен профил

С и Д Строй ООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4006
ул. Златорог 2, ет. 3, ап. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115797122
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Предмет на дейност: Жилищно, промишлено, енергийно, културно-битово, комунално и транспортно строителство, строително-ремонтна дейност, проучване, проектиране и инженерингова дейност, лизингова, търговска, в т. ч. и външнотърговска дейност, ресторантьорство, предприемаческа и инвестиционна дейност, производство и продажба на строителни материали и изделия, търговия със спиртни напитки, кафе и други хранителни стоки, транспортна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена с нормативен акт.
 

04.11.2003: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 398 пъти
[2016: 151, 2015: 36, 2014: 35, 2013: 70, 2012: 138, 2011: 4, ... ]