Кратък фирмен профил

Дионис ООД - Сливен


Контакти

Сливен, 8800
бул. Братя Миладинови, бл. 2, ап. 61
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 119609525
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на вина от грозде
Предмет на дейност: Производство и търговия с вино, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, програмни, импресарски или други услуги, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякакви други услуги и производства, незабранени със закон.
 

23.09.2003: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 142 пъти
[2016: 25, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 59, 2011: 3, ... ]