Кратък фирмен профил

Вестител БГ АД - София


Контакти

София, 1407
ул. Филип Кутев 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131128134
Капитал (лв.): 30 000 000
 
 
 

Отрасъл: Далекосъобщения
Общи събрания: Последно - 15.08.2018 
Предмет на дейност: Разработване и производство на телекомуникационна техника, опериране и продажба на услуги в телекомуникационни мрежи, изграждане на телекомуникационна инфраструктура, консултантски услуги в областта на телекомуникациите, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионна и предприемаческа дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
25.09.2014: Срязан кабел е причината за аварията в столичния квартал Бояна,...
28.01.2014: Нова фибро-оптична мрежа свързва България и Гърция Нова...
17.10.2013: ITD Network изгради своя платформа за IP телевизия От началото...
09.05.2013: 13 кандидати за изграждане на оптични магистрали на...
05.07.2012: За поредна година бургаската рафинерия оглавява класацията на...
20.06.2011: Вестител БГ АД - София свиква Годишно общо събрание на...
18.01.2011: Сдружението на независимите интернет доставчици Сдружението...
30.12.2010: През месец декември 2010 г. бе учредена Българската Асоциация на...
15.07.2010: Вестител БГ АД - София свиква Годишно общо събрание на...
29.10.2009: Сдружението на независимите Интернет доставчици избра ново...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 336 пъти
[2016: 338, 2015: 68, 2014: 91, 2013: 182, 2012: 325, 2011: 75, ... ]