Кратък фирмен профил

Диджитъл Сървисиз ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Московска 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131131080
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и доставка на софтуер
Общи събрания: Последно - 05.06.2009 
Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, разрешена със закон.
 

09.06.2009: Диджитъл Сървисиз АД - София свиква Годишно общо събрание на...
09.06.2009: Диджитъл Сървисиз АД - София свиква Годишно общо събрание на...
13.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
18.04.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
14.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
14.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.06.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
26.06.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
10.02.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 227 пъти
[2016: 35, 2015: 14, 2014: 24, 2013: 48, 2012: 66, 2011: 29, ... ]