Кратък фирмен профил

Рекоба България ООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Индустриална 47, складова база Корал 21
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102222011
Капитал (лв.): 10 250
 
 
 

Отрасъл: Производство на електронни лампи, тръби и други електронни елементи
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламно-информационни, програмни, сделки със селскостопански продукти, импресарски или други услуги, внос, износ, и търговия с МПС, развойни сделки, производство на електрически, електронни и електромеханични компоненти за автоматизация, сервизно обслужване, складови сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, външнотърговски сделки, всякакви търговски сделки, незабранени със закон.
 

20.12.2018: внедрява изделията с марката “REKOBA” при изграждане на...
19.09.2008: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.02.2004: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.10.2000: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
17.03.2000: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
16.03.1999: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 634 пъти
[2016: 263, 2015: 44, 2014: 34, 2013: 69, 2012: 125, 2011: 35, ... ]