Кратък фирмен профил

Промекс Билд ООД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1233
ул. Черни Лом 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131123233
Капитал (лв.): 1 102 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 13.10.2017 
Предмет на дейност: Проектиране, строителство и ремонт на промишлени предприятия и жилищни сгради, пътни, В и К, хидро-, газови и отоплителни съоръжения; производство на метални конструкции, армировка, дърводелски, тенекеджийски и други изделия; геодезически услуги и инвеститорска дейност; производство и търговия със селскостопанска и животинска продукция и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон или друг нормативен акт.
 

26.03.2014: Отмениха избора на изпълнител в поръчка на Булгартрансгаз за...
17.01.2014: Пет компании искат да ремонтират спор(т)на база Четири компании...
25.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
04.07.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
04.07.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
16.01.2008: Изграждането на канализацията в Ряховците ще продължи и през...
02.02.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
03.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261...
10.02.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261...
05.08.2002: Всички места за външна реклама в София ще бъдат отдадени чрез...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 355 пъти
[2016: 175, 2015: 13, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 67, 2011: 15, ... ]