Кратък фирмен профил

Р. Василев ЕООД - София


Контакти

София, 1612
кв. Хиподрума, бл. 101, вх. А, ет. 3, ап. 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121418018
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с други машини и оборудване за производството, търговията, навигацията и транспорта и части за тях
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Търговия с автомобилни части и други промишлени стоки и стоки за бита, горива, масла и гориво-смазочни продукти, козметични средства за автомобили, комплексни, битови и сервизни услуги, транспортна, таксиметрова, детективска, охранителна и ремонтно-строителна дейност, пласментно-снабдителна и търговска дейност на едро и дребно със стоки, собствено производство, както и с промишлени и хранителни стоки в страната и в чужбина, външнотърговска и външноикономическа дейност и услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.
 

16.05.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.03.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
23.09.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.03.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 429 пъти
[2016: 165, 2015: 36, 2014: 35, 2013: 71, 2012: 153, 2011: 6, ... ]