Кратък фирмен профил

Заваръчни машини АД - Перник


Контакти

Перник, 2300
ул. Пирин 12 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 113001231
Капитал (лв.): 106 338
 
 
 

Отрасъл: Производство на други обработващи машини
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 10.07.2016 
Предмет на дейност: Проектиране, разработване, внедряване, производство на машини, комплектация и съоръжения за заваряване, инженеринг, търговия в страната и чужбина, складова дейност и услуги, отдаване на помещения, сгради и терени под наем за призводствена и складова дейност на физически и юридически лица, отдаване под наем на машини, съоръжения и технологични линии на физически и юридически лица, както и всяка друга търговска и производствена дейност и услуги, незабранени от закона, като за тези за които се изисква специално разрешение и/ или лиценз, след издаването му. дружеството може да придобива всякакви права за осъществяване, напредък и развитие на търговската и производствената си дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 17   стр.    
05.04.2018: Във връзка с Решение на КФН № 316-ФБ/02.04.2018 г. за прилагане...
14.03.2017: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
14.07.2016: Заваръчни машини АД-Перник (3ZM) На проведено ОСА от 10.07.2016...
08.06.2016: Заваръчни машини АД-Перник (3ZM) В БФБ-София АД са постъпили...
01.04.2016: Заваръчни машини АД-Перник (3ZM) Заваръчни машини АД-Перник...
02.02.2016: Заваръчни машини АД-Перник (3ZM) Заваръчни машини АД-Перник ...
30.10.2015: Заваръчни машини АД-Перник (3ZM) Заваръчни машини АД-Перник...
03.08.2015: Заваръчни машини АД-Перник (3ZM) Заваръчни машини АД-Перник ...
07.07.2015: Заваръчни машини АД-Перник (3ZM) На проведено ОСА от 30.06.2015...
02.06.2015: Заваръчни машини АД-Перник (3ZM) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 522 пъти
[2016: 262, 2015: 90, 2014: 75, 2013: 150, 2012: 388, 2011: 205, ... ]