Кратък фирмен профил

Атон 2 АД - Брест - Пл


Контакти

Брест - Пл, 5971
ул. Дунав 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 824104691
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Товарен автомобилен транспорт
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 10.04.2021 
Предмет на дейност: Автомобилни превози във вътрешно и международно съобщение и свързаните с това дейности; дружеството може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, вкл. и да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
14.10.2005: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.09.2005: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
17.05.2005: Съветът на директорите на "Атон - 2" - АД, Плевен, на основание...
11.02.2005: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261...
23.07.2004: Съветът на директорите на "Атон - 2" - АД, Плевен, на основание...
12.09.2003: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
04.02.2000: Министерството на транспорта на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП...
04.01.2000: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
16.11.1999: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.06.1998: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 825 пъти
[2016: 496, 2015: 52, 2014: 43, 2013: 86, 2012: 187, 2011: 6, ... ]