Кратък фирмен профил

З. А. Мерджанов - Здравко Мерджанов ЕТ - Пазарджик


Контакти

Пазарджик, 4400
ул. Константин Величков 97
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 112065398
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Предмет на дейност: Xотелиерство, ресторантьорство, включително експлоатация на кафе-аперитив. комисионна, консигнационна и оказионна търговия. таксиметрови и транспортни услуги в страната и в чужбина. производство, изкупуване и реализация на селскостопанска растителна и животинска продукция. външноикономическа дейност. внос. износ. реекспорт. бартерни и други външнотърговски сделки.
 

11.04.2006: Пазарджишкият предприемач Здравко Мерджанов е от хората, които...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 346 пъти
[2016: 155, 2015: 22, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 69, 2011: 16, ... ]