Кратък фирмен профил

Майк ЕООД - Велико Търново [Особен надзор - банка]


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Иван Асен ІІ - ри 45
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107010884
Капитал (лв.): 20 000
 
 
 

Отрасъл: Товарен автомобилен транспорт
Общи събрания: Последно - 10.10.2017 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, транспортна дейност и спедиция по въздух, вода и суша в страната и в чужбина, всякакво производство и търговия, организиране и набиране на работници за работа в страната и в чужбина (при спазване на законовия режим), хотелиерство, ресторантьорство, туризъм, авторемонтни, строително-монтажни и други услуги, представителство, посредничество и брокерство в страната и в чужбина (при спазване на законовия режим), спортна и атракционна (без хазарт) дейност, други дейности, незабранени със закон.
 

18.07.2000: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16,...
30.12.1999: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
01.03.1996: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.08.1993: Габровският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 215 пъти
[2016: 69, 2015: 12, 2014: 24, 2013: 48, 2012: 72, 2011: 11, ... ]