Кратък фирмен профил

И Плюс И 91 ООД - София


Контакти

София, 1505
ул. Георги Пеячевич 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130562448
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на тръбопроводни инсталации
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Монтаж, сервиз и поддръжка на климатична и хладилна техника и термопомпи, централна климатизация и производство на компоненти и оборудване в тази област покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, xотелиерска, ресторантъорска, туристическа дейност, реклама /без кино и печат/, информационна, програмна, импресарска дейност или представянето на други стоки и услуги, сделки с интелектуална собственост, видео и звукозаписи, както и други подобни дейности, издателска и предпечатна дейност, търговска дейност, ремонт и сервиз на всякакъв вид автомобилна, битова и радиотелевизионна теxника, езиково обучение, подготовка на кандидат студенти, преводачески услуги, производство на стоки
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 1 118 пъти
[2016: 860, 2015: 30, 2014: 33, 2013: 66, 2012: 138, 2011: 8, ... ]