Кратък фирмен профил

Унифарм АД - София


Контакти

София, 1756
ул. Трайко Станоев 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831537465
Капитал (лв.): 6 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на лекарствени продукти
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.06.2017 
Предмет на дейност: Производство на лекарствени средства, научноизследователска и експериментална дейност в областта на производството на лекарствени средства, установяване качеството на произвежданите лекарствени средства, пласментно-снабдителна и търговска дейност в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 32   стр.    
29.09.2017: В БФБ-София АД е постъпило уведомление, относно резултат от...
28.09.2017: Софарма АД-София (3JR) Във връзка с осъщественото търгово...
21.09.2017: Унифарм АД-София (59X) Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на...
21.09.2017: Унифарм АД-София (59X) Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на...
21.09.2017: Софарма АД-София (3JR) Уведомяваме, че на 18 и 19 септември...
20.09.2017: Софарма АД-София (3JR) На 18 август 2017 г. “Софарма” АД...
15.09.2017: Унифарм АД-София (59X) На основание чл. 100к., ал. 1, от ЗППЦК...
15.09.2017: Софарма АД-София (3JR) На основание чл. 100к., ал. 1, от ЗППЦК...
14.09.2017: Унифарм АД-София (59X) На основание чл. 17, пар. 1 от ...
14.09.2017: "Унифарм" се влива в досегашния си собственик "Софарма" Една...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 059 пъти
[2016: 408, 2015: 262, 2014: 122, 2013: 244, 2012: 669, 2011: 579, ... ]