Кратък фирмен профил

Унифарм АД - София


Контакти

София, 1756
ул. Трайко Станоев 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831537465
Капитал (лв.): 6 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на лекарствени продукти
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.06.2017 
Предмет на дейност: Производство на лекарствени средства, научноизследователска и експериментална дейност в областта на производството на лекарствени средства, установяване качеството на произвежданите лекарствени средства, пласментно-снабдителна и търговска дейност в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 30   стр.    
04.08.2017: Софарма АД-София (3JR) На основание чл. 100к., ал. 1, от ЗППЦК...
01.08.2017: Унифарм АД-София (59X) Унифарм АД-София представи тримесечен...
13.07.2017: Унифарм АД-София (59X) Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на...
13.07.2017: Унифарм АД-София (59X) Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на...
13.07.2017: Унифарм АД-София (59X) Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на...
26.06.2017: Унифарм АД-София (59X) На проведено ОСА от 21.06.2017 год. на...
23.06.2017: Унифарм АД-София (59X) В БФБ-София АД е постъпило уведомление,...
22.06.2017: КЗК отлага решението за придобиването на "ФармаСтор" от...
22.06.2017: Унифарм АД-София (59X) На проведено на 21.06.2017 год. ОСА на...
22.06.2017: Унифарм АД-София (59X) На основание чл. 117, ал.2 от Закона за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 007 пъти
[2016: 356, 2015: 262, 2014: 122, 2013: 244, 2012: 669, 2011: 579, ... ]