Кратък фирмен профил

А и М Брокер ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9002
ул. Морска сирена, бл. 24, ет. 9, ап. 52
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103609527
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Спомагателни дейности по финансово посредничество, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Търговска, посредническа и лизингова дейност; посредничество за сключване и изпълнение на застраxователни договори по възлагане от застраxован; търговия на едро с фитофармацевтични препарати и торове (след лиценз); производство и търговия с посевен и посадъчен материал (след лиценз).
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 439 пъти
[2016: 146, 2015: 36, 2014: 40, 2013: 81, 2012: 177, 2011: 9, ... ]