Кратък фирмен профил

Завод за бетонови елементи ООД - Стряма


Контакти

Стряма, 4142
ул. Васил Коларов 96
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115812001
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на изделия от бетон за строителството
Предмет на дейност: Производство на бетон и бетонови изделия, производство на метални конструкции и заготовка на арматура, производство на стоманобетонови конструкции и елементи, производство на дограма (метална, алуминиева, PVC), строително-ремонтна дейност, търговия със строителни материали (вътрешна и външна), посредничество, представителство, комисионерство, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

23.10.2013: Шивашка фабрика в Пловдив, завод за бетонови елементи в с....
20.11.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
02.08.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
18.02.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
13.02.2004: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 431 пъти
[2016: 316, 2015: 80, 2014: 45, 2013: 90, 2012: 236, 2011: 180, ... ]