Кратък фирмен профил

Фармимпорт АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Фредерик Жолио Кюри 20, ет. 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131181471
Капитал (лв.): 50 250
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 15.03.2018 
Предмет на дейност: Внос, износ, дистрибуция, производство и търговия на едро и дребно с лекарства, лекарствени средства, медицинска апаратура и оборудване, консумативи, медико-санитарни материали и билкови препарати, предназначени за хуманитарната медицина, складова, транспортна и лизингова дейност, организиране на аптечна дейност, откриване и експлоатация на аптеки, организиране на лекарствено производство, снабдяване и предоставяне на лекарствена информация (след получаване на съответните разрешения при спазване на изискванията на ЗЛАХМ), както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
27.05.2015: Зърнени храни България продаде зърнобаза Дъщерната на Химимпорт...
23.02.2014: Държавата взе 1,9 млн. лв. за дела си в „Кемпински“ Държавата...
01.08.2013: Нетната неконсолидирана печалба на Зърнени храни България към 30...
21.06.2012: Най-големият публичен холдинг "Химимпорт" започва мащабно...
18.06.2012: Зърнени храни България” АД уведомява за взети решения и...
24.02.2012: За 57 125 554,1 милиона лева фармацевтичната компания "Софарма...
20.04.2010: Химимпорт Фарма АД - София свиква Годишно общо събрание на...
23.09.2009: Със или без криза хората не се лишават от лекарства. Мантрата,...
19.03.2009: Химимпорт Фарма АД - София свиква Годишно общо събрание на...
19.03.2009: Химимпорт Фарма АД - София свиква Годишно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 818 пъти
[2016: 430, 2015: 145, 2014: 94, 2013: 189, 2012: 412, 2011: 162, ... ]