Кратък фирмен профил

БиЕмДжи ЕООД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 51, ет. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131102260
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с електронноизчислителна техника, периферни устройства и софтуер
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Предмет на дейност: Внос, износ, производство и продажба на персонални компютри, софтуер и периферия, търговска дейност в страната и в чужбина и свързаните с това развойна, внедрителска, производствена, инженерингова, сервизна, рекламна, маркетингова и квалификационна дейност, търговско представителство на местни и чуждестранни фирми, както и всякакви други търговски сделки, незабранени със закон.
 

30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
11.07.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.06.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
26.06.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
10.02.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.11.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
15.01.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.04.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 141 пъти
[2016: 8, 2015: 12, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 6, ... ]