Кратък фирмен профил

МБНД България АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Патриарх Евтимий 64, ет. 4, ап. 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131236843
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на метални конструкции и части от тях
Общи събрания: Последно - 31.07.2018 
Предмет на дейност: Разработване и реализация на инвестиционни проекти в страната и в чужбина, разработка и производство на машини и съоръжения в металообработващата индустрия, строителство и покупко-продажба на недвижими имоти, както и всякаква друга незабранена със закон дейност.
 

17.11.2009: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.08.2009: В условията на задълбочаваща се световна финансова и...
10.06.2009: МБНД България АД - София свиква Годишно общо събрание на...
20.01.2009: МБНД България АД - София свиква Годишно общо събрание на...
05.09.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 233,...
11.08.2006: Съветът на директорите на "МБНД - България" - АД, София, на...
11.08.2006: Съветът на директорите на "МБНД - България" - АД, София, на...
16.11.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 946 пъти
[2016: 200, 2015: 46, 2014: 38, 2013: 77, 2012: 191, 2011: 123, ... ]