Кратък фирмен профил

Заара Янчо Иванов ЕТ - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ул. Александър Екзарх 7 ап.4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 020997967
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Производство и пласмент на селскостопанска продукция, изработване и продажба на промишлени изделия, осъществяване на транспортна дейност, както и всяка друга дейност незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
29.06.2005: В БФБ-София АД е постъпило уведомление относно резултат от...
31.05.2005: В БФБ-София АД е постъпило уведомление относно разрешение на КФН...
03.05.2005: В БФБ-София АД е постъпило уведомление относно проект на търгово...
21.04.2005: В БФБ-София АД е постъпило уведомление относно резултат от...
21.04.2005: ЕТ Заара мина 90 % в капитала на Първомай БТ. На завършилото...
28.03.2005: Поради допусната грешка в публикация в бюлетина на БФБ-София АД...
23.03.2005: В БФБ-София АД е постъпило уведомление относно коригирано...
10.03.2005: В БФБ-София АД е постъпило уведомление относно коригирано...
16.02.2005: Комисията за финансов надзор наложи временни забрани и на...
02.02.2005: В БФБ-София АД е постъпило уведомление относно търгово...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 397 пъти
[2016: 142, 2015: 38, 2014: 37, 2013: 74, 2012: 150, ... ]