Кратък фирмен профил

Алко Комерс АД - Девня


Контакти

Девня, 9160
кв. Химик, административна сграда, бл. 21, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103871272
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с отпадъци и скрап
Общи събрания: Последно - 14.08.2018 
Предмет на дейност: Производство и продажба на стоки и услуги, внос и износ, комисионни, спедиционни и превозни сделки, проектиране, строителство, обзавеждане и продажба на недвижими имоти, консултантска дейност, търговия с черни и цветни метали (след получаване на лиценз), търговско представителство и посредничество.
 

03.12.2010: Алко Комерс АД - Девня свиква Годишно общо събрание на...
21.03.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
03.06.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
12.04.2005: Съветът на директорите на "Алко - Комерс" - АД, Варна, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 422 пъти
[2016: 184, 2015: 24, 2014: 32, 2013: 64, 2012: 98, 2011: 33, ... ]